Partners

Gemeente.academy is een initiatief van de Logavak Opleidingsgroep B.V. Doelstelling van gemeente.academy is het bieden van toegankelijke bij- en nascholing over actuele thema’s. Kennis- en uitvoeringspartners zijn onder meer:

Hogeschool Leiden heeft een sterk maatschappelijk karakter. De samenwerking met het regionale beroepenveld en bedrijfsleven is intensief. De rol van Hogeschool Leiden daarin is die van kennismakelaar en aanjager van innovatie in organisaties en bedrijven.

Uitgeverij SWP is een professionele, marktgedreven onderneming, die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.